REGLAMENTLA RIBALERA
CURSA D'ALTA MUNTANYA
El Farro - Màniga – Covil - Salòria

Article 1. Organització

La cursa d'alta muntanya de la Ribalera està coordinada i dirigida per l'Agrupació Excusionista Catalunya, amb la col·laboració dels ajuntaments de Tírvia, Farrera i d'Os de Civís.

Article 2. La prova

La cursa d'alta muntanya de la Ribalera és una cursa per alta muntanya que transcorre per les muntanyes pròximes a la població de Tírvia per camins de muntanya, senders i pistes del parc Natural de l'Alt Pirineu. És una cursa a peu per muntanya d'uns 39 km amb uns 2800 m de desnivell positiu. El temps màxim per completar la prova és de 8 hores.

Controls
Avit. Líquid
Avit. Sòlid
Distància acumulada
Desnivell positiu acumulat
Desnivell negatiu acumulat
Temps de pas límit
Tallafocs
2,50 km
250m
0m
8:25h
Mirador del Farro
Si
4,00 km
550m
0m
9:55h
Bordes de la Coma
8,70 km
700m
-100m
9:30h
Estanyet de Burg
10,00 km
1150m
-100m
10:00h
Pic de Màniga
12,00km
1600m
-100m
10:30h
Coll del Covil
12,50km
1600m
-300m
10:35h
Cim del Covil
14,50 km
1600m
-250m
10:55h
Salòria
17,50 km
2150m
-500m
11:40h
Collada de Conflent
20,00 km
2150m
-1050m
12:10h
Bordes de Conflent
23,00 km
2150m
-1450m
12:40h
Prats de Conflent
25,00 km
2400m
-1450m
13:20h
Coll de So
31,50 km
2750m
-1900m
14:40h
Farrera
34,5 km
2750m
-2350m
15:10h
Glorieta de Montesclado
37,00 km
2750m
-2750m
15:40h
Tírvia
39,00 km
2800m
-2800m
16:00h

Article 3. Dates

17 de Juny de 2012.

Article 4. Inscripcions

Inscripcions exclusivament per Internet a través del web www.aec.cat  
Places limitades a 300 participants per ordre de preinscripció i transferència bancària en el termini corresponent.
L' import de la inscripció és de 35€ per als corredors federats i de 40€ per als no federats.
La inscripció inclou participació en la cursa, regal commemoratiu, avituallaments líquids i sòlids durant la prova i botifarrada a l'arribada.
Només podran participar a la cursa els participants que tinguin la llicencia apta per competició expedida per la FEEC, FEDME o altres federacions estrangeres adherida a la UIAA o a la FSA. També podran prendre part de la cursa aquells corredors en possessió de la llicencia temporal de la FEEC i els titulars de llicencies de les federacions esportives que tinguin reciprocitat amb la FEEC. 

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ
1 - Omplir la butlleta de preinscripció en línia i seguir els passos.
2 - Fer la transferència al número de compte bancari de l’organització i indicar-hi el nom.
3- En rebre la transferència queda formalitzada la inscripció. L’organització enviarà un e-mail de confirmació i al cap d’uns dies el nom figurarà en la pàgina d'inscrits.

Article 5. Programa

Dissabte, 16 de juny
a) Recollida de dorsals al Casal dels Jubilats de Tírvia, de 18:00 a 20:00h.
b) Brífing – Casal dels Jubilats de Tírvia a les 20:15h.
Diumenge, 17 de Juny
a) Entrega de dorsals al casal de jubilats de Tírvia, de 6:30h a 7:30h
b) Control de corredors a la sortida a les 7:40h a 7:50h
c) Breu brifing de sortida 7:50-7:55h
d) Sortida de la cursa de la Plaça Major de Tírvia, a les 8:00h
e) A les 12:00h està prevista l'arribada del primer corredor
f) Entrega de trofeus a les 14:30h.
g) Arribada de l'últim corredor a les 16:00h.

Article 6. Avituallaments

Durant la prova, l'organització proporcionarà avituallament líquids i sòlids intercalats, a distàncies no superiors a 5km o a desnivells positius superiors als 500m. Hi haurà un avituallament a l'arribada i botifarrada.

Article 7. Mapa i quadern de ruta

Tot el recorregut transcorre per senders i pistes clarament visibles. Tot el recorregut estarà degudament marcat per l'organització amb cintes i banderoles.

Article 8. Controls de pas (CP) i límits horaris

Els participants hauran de passar obligatòriament pels CP que estaran clarament senyalitzats. En cada CP hi haurà personal de l'organització que verificarà el pas dels corredors. Els participants són els responsables d'assegurar-se que el controlador ha verificat el seu pas per cada CP.
El temps màxim per a la totalitat del recorregut és de 8 hores. Durant el recorregut hi haurà uns temps límit per passar pels CP, aquests temps estan calculats per poder finalitzar la cursa dins l'horari màxim establert. No es permetrà continuar als que superin aquestes barreres horàries. Als que vulguin continuar, se'ls retirarà el dorsal, i podran continuar fora de carrera i sota la seva responsabilitat. En cas de males condicions meteorològiques o per raons de seguretat, l'organització es reserva el dret de parar la prova, modificar-ne el recorregut o de variar els límits horaris.

Article 9. Responsabilitats i Seguretat

L'organització declina tota responsabilitat dels danys que puguin rebre o causar els participants en cas d'accident o negligencia, quedant exempta de qualsevol responsabilitat. Tot i això, l'organització vetllarà per tal d'evitar-los, posant en determinats punts del recorregut personal encarregat de vetllar per la seguretat dels participants. És obligatori seguir les indicacions d'aquest personal, que estarà convenientment identificat. En cas d’abandonament s'ha de comunicar al més aviat possible al personal de l'organització. En el cas que les condicions climatològiques ho aconsellin, hi haurà un recorregut alternatiu que es comunicarà convenientment en el brífing previ a la sortida. Si es decidís el canvi al recorregut alternatiu una vegada efectuada la sortida, el canvi es comunicarà als participants en el punt de control oportú.

Article 10. Abandonaments i retorn a Tírvia

Els abandonaments només es podran fer en algun CP (CPA). En cas de necessitat d'evacuació per accident o lesió que impedeixi l'aproximació a peu a uns dels punts de retorn, s'haurà d'intentar avisar l'organització a través de tots els mitjans possibles, contactant amb alguna persona de control o d'assistència de seguretat per activar un operatiu de rescat. Els participants que abandonin hauran d'avisar obligatòriament l'organització per mitjà d'un control o posant-se en contacte amb el Centre d'Organització a través del número de telèfon que serà comunicat als participants. L'organització disposarà de vehicles de retorn a Tírvia en els punts d'abandonament (CPA). Només hi haurà un viatge; per tant, la tornada es farà en tancar els controls. Hi ha cobertura telefònica en molts punts del recorregut.

Article 11. Dorsals

Els participants hauran de portar visible en tot moment el dorsal facilitat per l'organització, col·locat en la part del davant. Els dorsals hauran d'estar sempre visibles, no es podran retallar, doblegar, tapar ni modificar.

Article 12. Condiciones dels participants

Tenir 18 anys complerts. Cada corredor haurà de tenir el material obligatori que demani la organització

Article 13. Material obligatori

L'organització obligarà a dur com a material obligatori un tallavent o impermeable, gorra o tubular i ulleres de sol.

Article 14. Control de sortida

Es durà a terme el control de sortida per poder accedir al recinte tancat de sortida, on seran revisats els dorsals i el material obligatori.

Article 14. Normes de seguretat i desqualificacions

No portar o no col·locar-se algun element del material indicat per l'organització pot ser objecte de desqualificació, com també no atendre les indicacions dels comissaris i dels cossos de seguretat de l'organització, no socorre un participant que demani auxili o demanar ajuda sense necessitar-la. També serà motiu de desqualificació:
• No passar pel control de sortida
• No passar pels punts de pas (CP) obligatoris
• Llençar escombraries o deixalles
• Cometre infraccions contra el medi ambient
• Desobeir directrius de seguretat indicades per l'organització

Article 15. Categories

• Sènior (de 18 a 39 anys)
• Veterà (de 40 a 49 anys)
• Màster (més de 50 anys)

Article 16. Premis i trofeus

Hi haurà premis en metàl·lic per als tres primers classificats masculins i femenins de la classificació general: 300€ per al 1r classificat, 200€ per al segon classificat i de 100€ per al tercer classificat.
Hi haurà un trofeu per als tres primers classificats de cada categoria masculina i femenina. També hi haurà trofeus per al primer corredor i per la primera corredora local. Tots els participants rebran un regal commemoratiu.
També hi haurà sorteig de material en la cerimònia d'entrega de trofeus. És imprescindible estar present en l'entrega de premis per recollir el material. No s'admeten representants.

Article 17. Informació general

Hi haurà servei de vestidors i dutxes quan acabi la prova.

Article 18. Drets d'imatge

L'organització es reserva els drets exclusius de les imatges, de fer i recopilar fotografies, vídeos iinformació de les proves en què tots els participants estan implicats, així com d'utilizar tot aquest material per a anuncis, relacions públiques o qualsevol altre propòsit periodístic o de promoció de l'acte. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de tenir, abans, el consentiment de l'organització.

Article 19. Modificacions

L’organització és reserva el dret de revisar, modificar o millorar en qualsevol moment aquest reglament. El fet de realitzar la inscripció mostra la conformitat del participant amb aquest reglament.